اعلام و اطفاء حریق، مشتری مداری یا استاندارد مداری؟!
طبیعتا در هر بیزینسی که طرفین آن نفعی را ببرند، یک طرف فروشنده و طرف دیگر مشتری می‌باشد.
مطابق اصول مشتری مداری هم همیشه حق با مشتریست.
بسیار از کسانی که در قالب مشتری به ما مراجعه می‌کنند، تنها به خاطر گرفتن پایان کار و یا دریافت تائیدیه های اجباری، از ما درخواست میکنند سیستمی را در حد بستن دهن ناظران و یا رد شدن از موانع دریافت تاییدیه برایشان حتی به طور موقت ایجاد کنیم!
اما آیا در این مواقع با جمله معروف ((حق با مشتریست)) می‌توانیم این کار را انجام بدهیم؟