شرکت نارپوش منفرد آسیا در تهران و به شماره 49494541 به ثبت
رسیده است. این شرکت با بکارگیری تکنولوژی روز و با همکاری متخصصین
داخلی در طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و آتش نشانی و در زمینه
های ذیل آماده ارائه مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام
و اطفاء حریق می باشد.
– سیستم های اعلام حریق اتوماتیک هوشمند آدرس پذیر و سیستم های
VSD, LHD, HSSD
– سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک پیشرفته با گازهای FM200, Novec
IG, CO2, FE13 و …
-سیستم بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا & Firepass
Loxic
– سیستم اطفاء حریق آبی Watermist, Sprinkler
– سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک موضعی Firetrace
طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق توسط مهندسین مجرب و کاملترین
نرم افزارهای نقشه کشی رایانه ای انجام می‌پذیرد.