تجهیزات اطفا حریق ساختمان

تجهیزات اطفا حریق ساختمان: تجهیزات خاموش کننده آتش یکی از اصلی ترین تجهیزات خاموش کننده ساختمان است. انواع مختلفی از تجهیزات خاموش کننده آتش بسته به نوع آتش وجود دارد که می تواند خودکار یا دستی باشد اگر بخواهیم نام تجهیزات سیستم های خاموش کننده آتش را به طور کلی بذاریم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تجهیزات اطفا حریق ساختمان

  تجهیزات اطفا حریق ساختمان

  اسپرینکلر جزء تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک

 • کپسول آتش نشانی جزء تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک
 • پتوی نسوز جزء تجهیزات اطفاء حریق دستی
 • بوستر پمپ های آتش نشانی جهت اطفاء حریق
 • قرقره و شیلنگ آتش نشانی جزء تجهیزات اطفاء حریق دستی
 • مانیتور اطفا حریق
 • نازل جزء تجهیزات اطفا حریق دستی
 • شیر های هیدرانت اطفا حریق
 • فایر باکس (جعبه آتش نشانی) در سیستم اطفا حریق
 • هوزریل آتش نشانی
 • شیلنگ آتش نشانی جز جهیزات اطفا حریق دستی
 • کپسول گاز fm200 جز تجهیزات اطفا حریق اتوماتیک
 • کپسول گاز IG55 جز تجهیزات اطفا حریق اتوماتیک
 • کپسول گاز CO2 جز تجهیزات اطفا حریق اتوماتیک
تجهیزات اطفا حریق ساختمان

تجهیزات اطفا حریق ساختمان

انواع مختلف  حریق 

از آنجا که نوع تجهیزات اطفا حریق ساختمان با توجه به نوع آتش انتخاب می شود، آتش با توجه به منبع سوخت تقسیم می شود و طبقه بندی آتش را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

 • تجهیزات اطفا حریق ساختمان

  تجهیزات اطفا حریق ساختمان

  آتش سوزی نوع 1

حریق نوع  1 با آب خاموش می شوند  این نوع آتش از منابع سوخت رایج مانند چوب، زباله، پارچه، کاغذ و پلاستیک شعله ور می شود. آتش سوزی زباله و مواد مانند آن نمونه های برجسته ای از آتش سوزی کلاس A است. از شیلنگ آب می توان برای خاموش کردن آتش کلاس A استفاده کرد. این نوع را میتوانید با ششیلنگ آب یا محلول فسفات آمونیوم نیز خاموش کنید.

 • آتش سوزی نوع 2

آتش سوزی نوع 2 باحذف کردن  اکسیژن خاموش می شود و این نوع اتش سوزی در اثر انفجار مایعات و گاز های قابل اشتعال ایجاد می شود. مایعات قابل اشتعال دارای  روغن یا رنگ روغن، الکل، حلال، بنزین و نفت سفید است.

زمانی که که آتش سوزی نوع 2 شروع شود ، با خفه کردن شعله های آتش اطفا حریق میتوان کرد. خفه کردن آتش، اکسیژن تغذیه کننده شعله های آتش را از بین می برد و در نتیجه موجبخاموش شدن آن می شود.

تجهیزات اطفا حریق ساختمان

تجهیزات اطفا حریق ساختمان

مواد شیمیایی خشک، مانند فسفات آمونیوم یا دی اکسید کربن تحت فشار، وسیله ای موثر برای خاموش کردن آتش نوع 2 هستند. هرگز سعی نکنید آتش از ایننوع را با آب خاموش کنید. پاشیدن آب بر روی آتش سوزی که توسط مایعات قابل اشتعال رخ داده است به آن دامن می زند و فقط باعث شعله ور شدن شعله های آتش می شود.

بهتر است برای این نوع تجهیزات اطفا حریق ساختمان را به همراه داشته باشید

 • آتش سوزی نوع 3

حریق نوع 3 با قطع منبع آتش خاموش می شود. آتش سوزی ناشی از  برق به عنوان آتش نوع 3 شناخته می شود. شعله های نوع 3 به دلیل اجزای الکتریکی مانند ترانسفورماتورهای الکتریکی، لوازم خانگی و موتور منفجر می شوند و تجهیزات اطفا حریق ساختمان نیاز دارد.

صنایعی که در مقیاس بزرگ با تجهیزات الکتریکی قدرتمند فعالیت می کنند ممکن است بیشتر مستعد آتش سوزی نوع ۳ شوند. سیم کشی معیوب یا فشار بیش از حد بر روی شبکه نیز می تواند باعث آتش سوزی کلاس C در محیط های کوچکتر شود که تجهیزات اطفا حریق ساختمان نیاز دارد

صاحبان خانه نیز باید مراقب باشند، زیرا آتش سوزی نوع 3 می تواند از بخاری برقی، سیم کشی معیوب داخل خانه، و حتی اتصالی چراغ ایجاد شود. آتش نوع 3 را با قطع کردن برق، که به عنوان منبع سوخت آتش الکتریکی عمل می کند، خاموش کنید. برای اطفا حریق نیز باید از مواد شیمیایی غیر رسانا مانند دی اکسید کربن استفاده شود.

مالکان خانه نیز باید مراقب باشند، چرا که یک آتش نوع ۳ می تواند ناشی از یک بخاری الکتریکی، سیم کشی معیوب در داخل خانه و حتی یک اتصال سبک مانند چراغ باشد. خاموش کردن آتش نوع 3 با خاموش کردن منبع تغذیه، که به عنوان یک منبع سوخت برای آتش الکتریکی عمل می کند میتواند کارساز باشد. مواد شیمیایی نارسانا مانند دی اکسید کربن نیز باید برای خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار گیرند و باید از تجهیزات اطفا حریق ساختمان استفاده کرد.

 

 

موضوعات مرتبط:

1.آموزش آتش نشانی صنعتی

2.آموزش نرم افزار اتو اسپرینک

3.طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق

4.نرم افزار طراحی اعلام حریق

5.پنل اعلام حریق nsc

6.کنترل پنل سیستم اعلام حریق

7.نرم افزار nsc