تاییدیه آتش نشانی پایانکار :

 

 

تاییدیه آتش نشانی:

برای اخذ تاییدیه آتش نشانی پایانکار مراحل گرفتن این تاییدیه، داشتن تاییدیه نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی ضروری میباشد.

تاییدیه آتش نشانی در تهران و مراکز استان:

در این چند سال اخیر سازه هایی که  تاییدیه آتش نشانی پایانکار مراکز استان و تهران را گرفتند ؛ آمار حوادث به خصوص آتش سوزی در

ساختمان ها بسیار کاهش یافته و به زیر ۹ درصد رسیده است .

در ساختمانهایی که دارای تاییدیه آتش نشانی پایانکار هستند هنگام رخ دادن حادثه سیستم اعلام حریق به صدا درمیاد و قبل از گسترده شدن

حادثه از آن جلو گیری می‌کند.

تاییدیه آتش نشانی پایانکار

آیا ساختمان های زیر ۶ طبقه هم باید تاییدیه آتش نشانی پایانکار داشته باشند ؟

طبق قانون جدید ساختمانهای زیر ۶ طبقه نیز پایان کارشان منوط به اخذ تاییدیه مسائل ایمنی است درواقع تمام ساختمان ها با هر نوع کاربری،

هر نوع طبقه و با هر تعداد واحد باید تاییدیه ایمنی دریافت کنند، با این تفاوت که با توجه به تعداد بسیار زیاد ساختمان ها در شهر، تاییدیه ایمنی

ساختمان های زیر ۶ طبقه مستقیما توسط سازمان آتش نشانی انجام نمی شود و این سازمان به عنوان یک ناظر عالی رفتار می کند و

مهندسان نظام مهندسی با توجه به آموزش هایی که درباره اصول ایمنی آتش نشانی دریافت کردند.

در طراحی ها و نقشه ها میزان تجهیزات و مسائل ایمنی را نیز لحاظ می کنند و آتش نشانی تنها به صورت رندم بعضی از پرونده ها را بررسی می کند .

 

دستورالعمل آتش نشانی ساختمان: 

هر ساختمانی که در سازمان آتش نشانی دارای پرونده باشد دارای دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی نیز میباشد. اهمیت این دستورالعمل به

لازم الاجرایی بودن آن است بدین منظور که موارد ذکر شده در دستورالعمل باید تماما اجرا و رعایت گردد و در صورت عدم توانایی در اجرا، مراحل

اخذ تاییدیه آتش نشانی با مشکل روبرو خواهد شد. برطبق این دستورالعمل ساختمانها مستلزم به رعایت قوانین و استانداردهای لازم

برای ساختمان سازی و مقررات ایمنی میشوند. همچنین دستورالعمل به مشاوران آتش نشانی کمک میکند تا سیستم های ایمنی را براساس

مشخصات پروژه تعبیه کنند و از طراحی یا درنظر گرفتن موارد غیرضروری خودداری کنند.

البته لازم به ذکر است این دستورالعمل شامل دو موضوع کلی است:

یکی نکات کلی ایمنی که باید رعایت گردد و دومی نکات لازم الاجرا که اشاره به سیستمهای ایمنی (علی الخصوص سیستم های اطفا حریق و

اگزاست و تهویه پارکینگها) دارد.

 

اخذ تاییدیه آتش نشانی پایانکار به چه معناست؟

پس از اجرای دستورالعمل ایمنی و نظارت بر انجام آن توسط شرکت مشاور آتش نشانی، بازدید از ساختمان در دستور کار قسمت معاونت

پیشگیری سازمان آتش نشانی قرار میگیرد و کارشناسان مربوطه پاسخ نهایی خود را به شرکت مشاور آتش نشانی اعلام مینماید. با این

تائیدیه، سازمان آتش نشانی تائید میکند که ساختمان مورد نظر از جنبه ایمنی مورد تائید قرار گرفته است و میتواند جهت دریافت پایان کار

ساختمان اقدام نماید. به دلیل همراهی کامل شرکت مشاور آتش نشانی از طراحی نقشه های فاز ۱تا اخذ تاییدیه آتش نشانی، میتوان اخذ

تائیدیه ایمنی را کارنامه عملکرد شرکت مشاور آتش نشانی و آغاز تعهد برای تعمیرات و نگهداری دانست که جزو مهمترین فرآیندها در دریافت

گواهی پایان کار ساختمان است.

 

تاییدیه آتش نشانی پایانکار

تاییدیه آتش نشانی پایانکار

تاییدیه پایان کار ساختمان :

پایانکار ساختمان سندی است که مالکیت یک ملک را مشخص می‌کند .

مراحل اخذ تاییدیه ساختمان:

پس از اتمام تمامی مراحل ساخت و ساز ساختمان ، پایان کار با رعایت کلیه دستورالعمل های مربوطه و عدم وجود خلافی و بدهی در ساختمان

به درخواست مالک از شهرداری توسط نظام مهندسی در شهرداری صادر می‌شود و به مالک تحویل داده می‌شود.

 

مراحل گرفتن تاییدیه آتش نشانی پایانکار در تصویر زیر :

تاییدیه آتش نشانی پایانکار

تاییدیه آتش نشانی پایانکار