اطفا حریق چیست؟ 

 سیستم اطفا حریق صورت خودکار و یا اتوماتیک از تجهیزاتی تشکیل شده که آتش را مهار میکند.

انواع سیستم اطفا حریق

اطفا حریق یعنی سیستمی که اقدامات لازم را جهت جلوگیری از زیاد شدن آتش و به بار آوردن خسارت های جانی و مالی زیاد متشکل از تجهیزات اطفا حریق جهت مهار اتش ساخته شده است. که این سیستم به دو دسته تقسیم میشود:

سیستم اطفا حریق دستی :

سیستم اطفا حریق دستی همان کپسول های آتش نشانی هستند که توسط انسان و با دست کار می‌کنند.حال این کپسول ها هم انواع مختلفی دارند که برای استفاده از هرکدوم از آنها باید کلاس های آموزشی را پشت سر گذاشت حال با انواع کپسول ها آشنا میشویم:


کپسول های پودری
کپسول های دی اکسید کربن
کپسول های حاوی ترکیبات هالوژنه
کپسول های حاوی کف


سیستم اطفا حریق اتوماتیک:

این سیستم بدون نیاز به انسان و عوامل انسانی به صورت خودکار به محض اعلام حریق فعال می‌شود و از وارد شدن خسارت جانی و مالی زیاد جلوگیری می‌کند.

انواع سیستم اطفا حریق

انواع سیستم اطفا حریق

انواع سیستم اطفاحریق اتوماتیک


 سیستم اطفا حریق مه آب
این سیستم مه آب یک سیستم محافظتی است که از اسپری های آبی کوچک و بسیار ریز تشکیل شده که قطره های آب از آن خارج می‌شود همین امر باعث می‌شود آتش خاموش شود.


 سیستم اطفا حریق اتوماتیک ورتکس
این سیستم از مه آب و گاز نیتروژن تشکیل شده است. در این سیستم آب بر اثر فشار نیتروژن به ذرهای ریز تبدیل می‌شوند.

و بعد از این که با گاز نیتروژن ترکیب شد از نازل ها خارج می‌شود. این سیستم به کمک آب و گاز همزمان باهم آتش را خاموش می‌کند و باعث خنک شدن می‌شود.

 سیستم اطفا حریق اتوماتیک ورتکس

سیستم اطفا حریق اتوماتیک ورتکس


سیستم اتوماتیک گازی هالون
این سیستم از انواع گاز های مختلف تشکیل شده که این سیستم معمولا در دیتاسنترها مورد استفاده قرار میگیرد.


سیستم اتوماتیک آبی اسپرینکلر
این سیستم از شبکه های لوله کشی شده در سقف یا دیوارهای محل نصب صورت می‌گیرد. که به کمک آب پاشی حریق را خاموش می‌کند. این سیستم در هتل ها، پارکینگ ها، مخازن نگهداری سوخت، استفاده می‌شود.


 سیستم اتوماتیک فوم
در این سیستم فوم و آب با هم مخلوط می‌شوند. و از راه نازل های لوله کشی شده خارج می‌شود. این سیستم بر روی سطح مایع اشتعال قرار میگیره و با مانع شدن ورود هوا به آن حریق خاموش می‌شود.

سیستم اطفا حریق اتوماتیک فوم

سیستم اطفا حریق اتوماتیک فوم

روش اطفاحریق

 اطفاء حریق به۳ صورت انجام میشود قبل از اینکه روش های اجرای اطفاحریق را بدانیم بهتر است با مثلث حریق آشنا بشویم.

مثلث حریق از ۳ ضلع تشکیل شده است که هر کدام از این ۳ضلع برای اطفاء حریق ضروری است این ۳ ضلع از سوخت حرارت و اکسیژن تشکیل شده است.


 اطفاء از طریق سرد کردن برای این کار درجه حرارت را زیر نقطه اشتعال می رسانیم و از همین طریق اطفاء صورت می گیرد.
اطفاء از طریق خفه کردن در این روش اکسیژن محیط را کم میکنیم از گسترش آتش جلوگیری شود این عملیات را میتوان با گازهای خنثی کننده مانند گاز کربن دی اکسید را انجام داد.

اطفاء از روش مانع شدن یا از بین بردن مواد قابل اشتعال در این روش در این روش بستن شیر اصلی مواد قابل اشتعال از بین رفته و از ادامه آتش سوزی جلوگیری می شود و اطفاصورت می گیرد.

در واقع مواد اطفای حریق یا سردکننده و یا خفه کننده و یا مواد رقیق کننده هوا هستند.

روش اطفاحریق

روش اطفاحریق